Polska Fundacja Morska – niezależna, niedochodowa organizacja pozarządowa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Szczecinie.

W swojej działalności przestrzega zasad przejrzystości i otwartości. Stosuje jasne procedury podejmowania decyzji i przyznawania dotacji. 


Zarząd Fundacji

Działalnością Fundacji kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Zarząd. Do zadań Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji merytorycznych i finansowych dotyczących działalności Fundacji oraz powoływanie dyrektorów oddziałów i jednostek organizacyjnych.

Prezesem Zarządu jest Marek T. Słaby.


Dane teleadresowe:

Polska Fundacja Morska

Wybrzeże Władysława IV 22, 72-600 Świnoujście

KRS: 0000, NIP: 8551564843, REGON: 320590175 

Rejestr przejrzystości EU: 2016.07.04: 102544122570-30 (2013.11.19: 524734512295-04)

 

Adres do korespondencji:

Siemiradzkiego 18, 72-600 Świnoujście

tlf.: +48 91 321 2000, +48 609 811 228, e-mail: info (at) fundacjamorska.org